Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Maatschappelijke trends in de Trendcirkel

27 januari 2015 · Categorieën: Nieuws - Auteur:

Megatrends of maatschappelijke trends
Maatschappelijke trends zijn met een duur van tien tot dertig jaar langzame trends. Er groeit een generatie op voordat de gevolgen van deze trends zichtbaar en voelbaar zijn. Maar deze megatrends zijn dan wel van invloed op de hele samenleving, niets en niemand kan eraan ontsnappen. De Trendcirkel van Trendslator geeft een overzicht van twaalf maatschappelijke ontwikkelingen op basis van twee dimensies. De ene dimensie geeft twee tegengestelde maatschappelijke waarden op sociologisch gebied weer: individu en groep. En de andere twee uitersten op psychologisch gebied: ratio en emotie.

De trends zijn in een cirkel geplaatst omdat deze maatschappelijke trends met elkaar samenhangen. De grenzen tussen de verschillende ontwikkelingen zijn vaag en aangrenzende ontwikkelingen overlappen elkaar. Daarnaast beïnvloeden ze elkaar en houden ze elkaar in evenwicht. Gedurende een bepaalde periode kunnen sommige megatrends overheersend zijn. Er vindt, soms opvallend en plotseling, vaker geleidelijk en onopgemerkt, een verschuiving in maatschappelijke waarden plaats. Ook kunnen tegengestelde maatschappelijke ontwikkelingen zich tegelijkertijd voordoen.

De Trendcirkel is ontwikkeld op basis van MOOD©, het onderzoeken en vertalen van de stemming in de markt, bij de consument en in de maatschappij door Trendslator. In deze Trendcirkel zijn twee nieuwe megatrends geplaatst: polarisering en robotisering. Polarisering gaat over de toenemende ongelijkheid tussen groepen mensen en robotisering over de versmelting van mens en machine. Door de jaren heen zien we een algemene verschuiving optreden van individu naar groep en van ratio naar emotie. De Trendcirkel is daarmee ook een metafoor voor het nieuwe holistische tijdperk dat door trendwatchers en futuristen wordt voorspeld, verwacht en verkend.
Hilde Roothart
Informatie over de Trendcirkel is exclusief toegankelijk voor MOOD Members.