Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Social Innovation in het Futuring Woordenboek

19 januari 2017 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

[ˈsoʊʃəl ɪnəˈveɪʃən ] innovatie gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het teweeg brengen van sociale verandering

Social Innovation is het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen voor een maatschappelijk probleem, die efficiënter zijn dan de vorige en die voornamelijk gericht zijn op de maatschappij als geheel, in plaats van op individuen of groepen in de samenleving. Belangrijk is dus dat niet alleen een bepaalde groep mensen er beter van wordt maar de hele samenleving. Maar Social Innovation gaat verder dan alleen maar het verbeteren van het maatschappelijk welzijn. Het gaat over het verbeteren hiervan door middel van vernieuwende uitvindingen die niet alleen op korte termijn voor een oplossing zorgen, maar vooral waardevol zijn voor de toekomst.

Social Innovation is gericht op een probleem of een behoefte waar een grotere groep in de samenleving mee te maken heeft. Bijvoorbeeld vergrijzing, jeugdwerkloosheid of een migratiegolf. Doordat zo’n probleem vaak een groot aantal mensen treft, kan Social Innovation plaatsvinden op lokale schaal, maar kan het ook leiden tot samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau. Ook hoeft een sociale innovatie niet een kant-en-klaar eindproduct te zijn. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van verbetering in een bepaald proces.

In Denemarken krijgen mensen die dakloos zijn om sociale of financiële redenen, onder de noemer ‘omgekeerde integratie’, de kans om een duurzame gemeenschap op te bouwen. Deze mensen werken in een kleine gemeenschap en bouwen hun eigen houten cascowoning. Het resultaat van deze aanpak is een zelfstandige sociale gemeenschap met bewoners die er voorheen niet in slaagden om succesvol deel uit te maken van de samenleving. Hierdoor wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner gemaakt en wordt er dus bijgedragen aan het maatschappelijk welzijn.