Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Design Thinking in het Futuring Woordenboek

26 januari 2017 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

[ dɪˈzaɪn θɪŋkɪŋ ] creatieve methode om door middel van vernieuwende perspectieven innovatie teweeg te brengen

Design Thinking is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Design Thinking wordt vaak toegepast voor hardnekkige problemen die niet zomaar op zijn te lossen met een uurtje vergaderen. Zulke problemen zijn niet te verhelpen door er steeds op dezelfde, oude manier naar te kijken; er is een nieuw perspectief voor nodig. Design Thinking gaat er vanuit dat je verschil kunt maken met relevante oplossingen, ongeacht de grootte van het probleem, een kort tijdsbestek of een klein budget.

Het proces is heel belangrijk bij Design Thinking en staat continu in het teken van experimenteren en doorontwikkelen. Zowel creativiteit als logisch beredeneren spelen hierbij een belangrijke rol. Onze rechter hersenhelft, die creativiteit, verbeeldingskracht en intuïtie waarborgt, wordt tijdens dit proces gestimuleerd om samen te werken met de linker hersenhelft waar logica, planning en analyse gelokaliseerd zijn. Hierdoor is het mogelijk om vastgeroeste denkpatronen uit te dagen en naar oplossingen te zoeken vanuit een breder perspectief.

Industrieel ontwerper en filosoof Kees Dorst werd bijvoorbeeld door het stadsbestuur van de Australische stad Sydney gevraagd om mee te denken over de problemen in de uitgaanswijk Kings Cross. Wildplassen, openbaar dronkenschap en geweld vormden daar een groot probleem. De oude manier van kijken was: dit is criminaliteit. Maar het inzetten van meer politie hielp niet. Dorst en zijn collega’s keken waar nog meer tienduizenden feestvierende jongeren zich bevonden en namen aan de hand daarvan een team festivalexperts mee naar de wijk. Die wisten zonder moeite tientallen knelpunten aan te wijzen en het uitgaansprobleem aanzienlijk te verminderen.