Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Past tense / Future sense

24 september 2018 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

Wie een doel heeft om voor te leven, heeft elke dag een reden om op staan. Mensen die elke dag een reden hebben om op te staan zijn tevredener, positiever en gezonder dan mensen die dat niet hebben. Wat geldt voor mensen, geldt ook voor organisaties. Organisaties die een reden van bestaan hebben, hebben werknemers die elke dag een reden hebben om op te staan.

Organisaties en ondernemingen die van betekenis willen zijn in de markt en in de maatschappij zoeken naar de balans tussen enerzijds talent en kennis en anderzijds maatschappelijke relevantie en commercieel belang. ‘What you love’ wil zeggen dat werknemers datgene kunnen doen waar zij graag mee bezig zijn. ‘What you are good at’ wil zeggen dat werknemers datgene kunnen doen waar ze ook echt goed in zijn. ‘What you can be paid for’ wil zeggen dat de activiteiten van de organisatie financieel van waarde zijn. En ‘What the world needs’ wil zeggen dat de organisatie datgene doet waar de maatschappij ook echt behoefte aan heeft.

Een organisatie die een reden van bestaan wil hebben, kan zich ontwikkelen op vier gebieden. Op het raakvlak van ‘What you love’ en ‘What you are good at’ ligt het terrein van educatie. Als medewerkers zich kunnen ontwikkelen op het gebied waar ze van houden en waar ze goed in zijn, hebben ze iedere dag een reden om op te staan. Op het raakvlak van ‘What you are good at’ en ‘What you can be paid for’ kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld die een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigen: innovatie. Op het raakvlak van ‘What you can be paid for’ en ‘What the world needs’ kan de organisatie een onderscheidende positie innemen. En op het raakvlak van ‘What the world needs’ en ‘What you love’ kan de organisatie of de onderneming deze onderscheidende positie ook uitdragen: communicatie.

Als een of meer van deze gebieden meer aandacht krijgt dan de andere ontstaat er een disbalans waardoor het voortbestaan van het bedrijf of de organisatie op de korte of op de lange termijn in gevaar komt. Een organisatie die om wil gaan met veranderingen in de tijd, kan zich ontwikkelen op het gebied van educatie, innovatie, de organisatie zelf en op het gebied van communicatie. Daarbij beweegt de orderneming of de organisatie zich langs ontwikkelingslijnen van verleden en heden naar toekomst. Organisaties die tevredener, positiever en gezonder dan andere willen worden en blijven, zijn in staat om het verleden en het heden te gebruiken om invulling te geven aan de toekomst.
Meer weten over Past tense / Future sense? Neem dan contact op met Hilde Roothart bij Trendslator.