Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

De toekomst in kaart brengen

01 juni 2020 · Categorieën: Publicaties - Auteur:

Efficiëntie is vaak het antwoord van bedrijven, organisaties en overheden op maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken. Maar volgens ondernemer en auteur Margaret Heffernan is het streven naar efficiëntie een doodlopende weg in een gecompliceerde wereld die complexer wordt. In onze snel veranderende maatschappij is het onverwachte de norm geworden. Als systemen te snel veranderen kan efficiëntie niet langer het leidende principe zijn. Onuitwisbare onzekerheid is het enige vaststaande feit in het leven. Efficiëntie brengt geen hulp maar wel gevaar, robuuste systemen zijn een betere, veiligere optie.

In ‘Uncharted – How to map the future together’ onderzoekt Heffernan hoe we over de toekomst kunnen denken, wat we wel en niet moeten doen en wie we wel en niet moeten zijn. Haar alternatief voor ‘time to plan’ is ‘time to prepare’. Wat we niet nodig hebben is een gestandaardiseerd model van een voorspelbare wereld, want we leven in een onvoorspelbare eeuw. Wat we nodig hebben is voorbereidingstijd, tijd om te experimenteren, om uit te zoeken wat werkt in de werkelijke wereld. Creativiteit, moed, veerkracht en doorzettingsvermogen kunnen we daarbij goed gebruiken.

Heffernan geeft tal van voorbeelden in haar boek, onder meer dat van Buurtzorg. En ook de Love Week bij Verve Search, een week waarin de werknemers allerlei ideeën bedenken om de wereld een liefdevollere plek te maken. Niet erg efficiënt uitgerekend in uren, maar wel erg robuust te aanzien van het werkplezier, de inzet en betrokkenheid van het personeel. Heffernan is kritisch over technologie, tenslotte wordt kunstmatige intelligentie ingezet om onzekerheid te minimaliseren. Maar volgens de auteur is AI vooral een manier om creativiteit, compassie en empathie te ondermijnen.

Uncharted betekent niet in kaart gebracht, onontdekt zou je kunnen zeggen. De toekomst is een plaats die we pas in kaart kunnen brengen als we er zijn aangekomen. Heffernan daagt ons uit om de verleidingen van efficiëntie en technologie te weerstaan en in plaats daarvan onze eigen creativiteit en menselijkheid te ontdekken. Want daarmee kunnen we niet alleen de toekomst ontdekken maar ook de toekomst maken die we echt willen.
Uncharted – How to map the future together – Simon & Schuster 2020
www.mheffernan.com