Categorie: Publicaties

Het digitale proletariaat

15 juni 2015 · Categorieën: Publicaties

kaft23

De verontrustende digitalisering
De industrialisering van de arbeid heeft plaatsgemaakt voor de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting voor geestelijke uitputting, milieuvervuiling voor mentale vervuiling. Dat is wat Hans Schnitzler stelt in zijn boek ‘Het digitale proletariaat’. Het boek is op een verontrustende manier een waarschuwing voor hoe de toekomst eruit zal komen te zien als we de digitalisering de vrije loop laten.

Volgens Schnitzler is de digitale consument ‘gereduceerd tot welwillende systeemslaaf in dienst van het technocratisch grootkapitaal’. De Googles en Facebooks van deze wereld verdienen miljarden aan alle data die de consument continu vrijgeeft en die daarmee onbezoldigd medewerker is geworden. Volgens de schrijver is de situatie vergelijkbaar met die van eind negentiende eeuw, toen Karl Marx de proletariërs wakker schudde. In plaats van de industriële bedrijven die toen de lichamen van de arbeiders toeëigenden, zijn het nu de digitale bedrijven die zich de geest van de consument toeëigenen.

Opvallend is dat Schnitzler toegeeft dat de techniek ons veel heeft gebracht. Hij gaat zelfs zo ver dat de mens mens is dankzij de techniek. Het probleem zit volgens hem echter in het ‘evenwicht tussen de mens en zijn artefacten’ dat verstoort lijkt te raken. Ook ziet de schrijver een verschil tussen oude en nieuwe technologie: ‘Een verschil is dat je je aan oude technologie nog kon onttrekken, dat is nu veel minder het geval. De nieuwe technologie is er op gericht om je bewustzijn te pakken te krijgen, want zo kan je verlangen gestuurd worden in de richting van nog meer consumptie.’
Hans Schnitzler – Het digitale proletariaat – De Bezige Bij 2015
Kate Kern

www.hansschnitzler.com, www.debezigebij.nl

Ayaan Hirsi Ali is een ketter

30 april 2015 · Categorieën: Publicaties

ayaan-hirsi-ali-ketters

Hervorming van de islam
Al jaren staat Ayaan Hirsi Ali in de top tien dodenlijst van Al-Qaida vanwege haar visie op de islam. Ook in haar nieuwe boek ‘Ketters – Pleidooi voor een hervorming van de islam’ wijkt ze niet af van haar kritiek op het geloof. Met het boek doet ze een oproep voor modernisering van de islam. ‘Ik had het mis,’ zegt ze. ‘Gewone moslims zijn wel bereid tot verandering.’

Hirsi Ali onderscheidt in haar boek drie soorten moslims: Mekka-moslims, Medina-moslims en dissidente moslims. Met ‘gewone moslims’ bedoelt ze de laatste groep, die de islam wil moderniseren en streeft naar de scheiding van moskee en staat en meer individuele vrijheid. Mekka-moslims, de meerderheid, zijn moslims die in vrede leven. Tot de Medina-moslims behoren groepen als moslimterroristen en jihadisten van IS en Boko Haram. Zij laten zich inspireren door de Mohammed die naar Medina ging en als veroveraar optrad.

Voor de hervorming van de islam doet Hirsi Ali een voorstel aan de hand van vijf stellingen. Ze pleit voor het openstaan voor interpretatie van de Koran, het voorrang geven aan het leven op aarde in plaats van het leven na de dood, het ondergeschikt maken van de sharia aan seculier recht, een einde aan de strenge sociale controle en het beëindigen van de oproep tot de jihad. Op de vraag of die hervorming zou kunnen lukken antwoordt ze hoopvol. ‘De Koude Oorlog is voorbij. We hebben Hitler verslagen. Katholieken en protestanten wonen nu vreedzaam naast elkaar. Als je in de ontwikkelingen van dit soort grote veranderingen gelooft, dan moet je ook geloven dat moslims dit gaat lukken.’
Ayaan Hirsi Ali – Ketters – Pleidooi voor een hervorming van de islam – Atlas Contact 2015

Kate Kern
www.atlascontact.nl

Roxane Gay is een slechte feministe

19 maart 2015 · Categorieën: Publicaties

bb

Een nieuwe generatie feministen
Ze zijn militant, humorloos en haten mannen. Dat zijn de vooroordelen over feministen waarin Roxane Gay geloofde, ook al wist ze eigenlijk wel beter. Ze doopte zichzelf tot slechte feministe omdat ze dit zag als de enige manier om zowel als feministe door het leven te gaan als zichzelf te blijven. Aan de hand van deze term schreef ze de essaybundel ‘Bad Feminist’ die een moderne kijk geeft op het begrip feminisme.

Gay wil laten zien dat alle vrouwen in de eerste plaats mens zijn, en niet alleen de heteroseksuele, blanke vrouwen. Want ‘gekleurde vrouwen, queers en transgenders hoorden er niet bij,’ zegt Gay. Met het woord ‘bad’ bedoelt de schrijfster slecht, gebrekkig en incompleet. Een incomplete vorm van feminisme vol met tegenstrijdigheden, want het grootste probleem met ‘goede’ feministen is hun perfectionisme, schrijft Gay. Aan de hand van persoonlijke anekdotes illustreert ze haar meningen. Die tegenstrijdigheden uiten zich bij haar persoonlijk onder andere in alledaagse, simpele dingen als het houden van roze. Jarenlang zei ze dat zwart haar lievelingskleur was, om stoer te doen en omdat het paste in het beeld van de stereotype feminist. Maar eigenlijk houdt ze veel meer van roze. Alle tinten roze.

Met haar essaybundel wil Gay niemand voorschrijven hoe het moet. Wel stelde ze een lijst samen met tips ‘Hoe vrienden te zijn met een andere vrouw’. Tip één: neem afstand van het idee dat alle vriendschappen tussen vrouwen hatelijk, giftig en competitief moeten zijn. ‘Die mythe is als hakken en handtassen – mooi, maar ontworpen om vrouwen langzamer te maken.’
Roxane Gay – Bad Feminist – Harper Perennial 2014
Kate Kern
www.harpercollins.com, www.roxanegay.com

Gesluierde vrijheid

24 februari 2015 · Categorieën: Publicaties

Emancipatie van moslima’s
Naema Tahir lijkt zelf het beste voorbeeld van een geëmancipeerde moslima. Ze is de dochter van Pakistaanse ouders, studeerde rechten in Leiden en werkte als jurist op het gebied van mensenrechten. Daarnaast is ze columnist en schrijfster van boeken over het leven van moslima’s in de westerse wereld en verschijnt ze (zonder sluier) regelmatig in televisieprogramma’s als Zomergasten en Buitenhof. Ze neemt een kritische houding aan in het multiculturele debat. Want het idee van westerlingen, zonder sluier is goed en met sluier is slecht, is veel te kort door de bocht. In werkelijkheid zijn er vijftig tinten groen (groen is de kleur van de islam) legt ze uit in haar nieuwste boek ‘Gesluierde vrijheid’.

Gesluierdevrijheid

De meeste moslima’s schipperen steeds tussen twee werelden. Aan de ene kant richten ze zich op de vrije westerse wereld waarin ze hun eigen keuzes kunnen maken op het gebied van studie, werk en relaties. Aan de andere kant leven ze volgens oosterse waarden waarin de drie g’s van geloof, gezin en gemeenschap voorop staan. Ze streven naar een vorm van emancipatie die verenigbaar is met hun religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Moslima’s die afstand willen nemen van hun islamitische wortels moeten soms breken met hun familie en gemeenschap, wat veel verdriet en ellende oplevert. Wie er voor kiest om een goede moslima te worden, zal zich moeten schikken in haar rol. Dat biedt rust en zekerheid, maar dan is er ook weinig ruimte voor persoonlijke keuzes en ontwikkeling.
Naema Tahir – Gesluierde vrijheid – De moslima in de moderne wereld – Prometheus 2015
Hilde Roothart
www.uitgeverijprometheus.nl

Het Holistische Tijdperk

17 februari 2015 · Categorieën: Publicaties

De eeuw van duurzame ontwikkeling
‘De tijd kantelt,’ zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, ‘want we leven in een verandering van tijdperken en niet in een tijdperk van veranderingen.’ Hij bevindt zich in goed gezelschap want woorden als transitie en revolutie worden ook door andere onderzoekers en auteurs veelvuldig gebruikt. Denk aan ‘The Third Revolution’ van Jeremy Rifkin en ‘Makers – The New Industrial Revolution’ van Chris Anderson. Volgens de laatste moeten we het heil verwachten van de nieuwe makersbeweging, de zogenaamde maker movement, die op basis van doe-het-samen de bestaande orde verstoort.

SustainableDevelopment

Maar er is meer aan de hand. Zo beschrijft Jeffrey D. Sachs in zijn nieuwe boek ‘The Age of Sustainable Development’ hoe burgers wereldwijd op holistische wijze schijnbaar onoplosbare problemen op ecologisch en politiek gebied te lijf kunnen gaan. Holistisch? Is dat niet een term die iets van doen heeft met antroposofie en ‘The Age of Acquarius’? Vaag. En toch durft de zeer gerespecteerde Sachs deze term in de mond te nemen voor de veranderingen die zich in deze eeuw voordoen.

De kanteling vindt plaats door de overgang van een economie die bestaat dankzij de winning van fossiele grondstoffen naar een duurzaam tijdperk op basis van hernieuwbare energie. Dat vraagt om een nieuw wereldbeeld op holistische grondslag. Oplossingen worden niet gevonden door de complexiteit te ontrafelen maar door vraagstukken in samenhang en op basis van de onderlinge verbanden te bekijken. Zoals Sachs aangeeft dat ecologische, sociale en politieke uitputting met elkaar samenhangen en dat problemen dan ook alleen op holistische wijze kunnen worden opgelost.
Jeffrey Sachs – The Age of Sustainable Development – Columbia University Press 2015
Hilde Roothart

www.jeffsachs.org

Moet kunnen door Herman Pleij

13 januari 2015 · Categorieën: Publicaties

hermanpleijtrendslog

Zoektocht naar een Nederlandse identiteit
Volgens Herman Pleij zijn de historische wortels van de Nederlandse identiteit zoek. De emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde toont in zijn nieuwe boek ‘Moet kunnen – Op zoek naar een Nederlandse identiteit’ (2014) aan dat Nederlanders als geen ander compromissen sluiten en draagvlakken creëren. Maar komen deze gedragsvormen voort uit de nederzettingsgeschiedenis of zijn ze door de Nederlanders zelf gemaakt? Aan de hand van losse essays wordt inzicht gegeven in de kernaspecten van de Nederlandse identiteit.

Wat inhoudt: onze veronderstelde botheid en betweterigheid. De antipathie tegen kapsones, de Hollandse gezelligheid en de lof van de middelmaat. Vooral niet te vergeten: het Nederlandse gezeur en gezanik. Karaktereigenschappen die ontstaan zijn ten gevolge van de rol van het water, het calvinisme, het stadse leven en de tolerantie, legt Pleij uit in de historiografie. Als voorbeeld noemt hij het ‘doe eens normaal man’-incident tussen Geert Wilders en premier Mark Rutte (2011). Wie in Nederland een hoge positie bekleedt en naast zijn schoenen gaat lopen, krijgt dat volgens de auteur zeker te horen. ‘De eeuwenlange populariteit van de middelmatigheid is te danken aan de positieve resultaten voor de samenleving. Door de middelmaat wordt het gelijkheidsstreven bevorderd en maatschappelijke onrust gedempt.’

Aan de hand van de hoofdstukken kan er een lijst van alle eigenschappen worden gemaakt die door de jaren heen aan Nederlanders zijn toegedicht. Deugdzaam, arrogant, recht door zee, traag, bot, vader en ruimhartig (‘moet kunnen’). Maar de ondertitel impliceert niet voor niets: op zoek naar een identiteit in plaats van de identiteit. Want wat de Nederlandse identiteit is, blijft een vraagteken. De zoektocht is na dit boek nog niet afgerond, maar Pleij maakt wel een goed begin.
Herman Pleij – Moet kunnen – Op zoek naar een Nederlandse identiteit – Prometheus Bert Bakker 2014
Lara Tanke
www.uitgeverijprometheus.nl 

De Helweek van Bertrand Larssen

22 december 2014 · Categorieën: Publicaties

dehelweektrendslog

Doorbreken van vaste patronen
De Helweek: een week waarin je eindelijk weer eens goed voor jezelf zorgt. Dat lijkt in contradictie met de titel van het boek, maar volgens auteur Erik Bertrand Larssen geeft die ene week plezier voor het hele leven. Het is de bedoeling dat je een week lang je oude ik vervangt door een bewustere versie van jezelf. Verspil geen tijd aan sociale media, kletspraatjes of televisie. Het doel is om bergen te verzetten en aan jezelf te bewijzen dat je veel meer kunt dan je denkt.

De Helweek is gebaseerd op de gelijknamige helweek van het Noorse leger waarin rekruten getest worden op hun geschiktheid om officier te worden. De achterliggende gedachte is dat je onder weerstand en extreme omstandigheden, dus buiten je comfortzone, het meest en het snelst leert. In het eerste deel van het boek beschrijft Betrand hoe hij tot het concept is gekomen. In het tweede deel beschrijft hij hoe de methode van het boek moet worden toegepast.

Op maandag gaat De Helweek van start en deze dag staat in het teken van het doorbreken van vaste patronen. Dinsdag draait het om modus en focus en woensdag om timemanagement. Donderdag treed je buiten je comfortzone door een nacht niet te slapen en vrijdag is een dag van rust en herstel. In het weekend voer je een dialoog met jezelf en plaats je je leven in perspectief. Elke dag brengt opdrachten met zich mee. Geen wereldschokkende, maar wel elke dag om vijf uur opstaan, om tien uur naar bed en minimaal één keer per dag sporten.

Welkom in De Helweek.

Lara Tanke

www.helweek.nl


De schaduwelite door Ewald Engelen

17 november 2014 · Categorieën: Publicaties

Financieel wangedrag

De gevolgen van de economische crisis van 2008 zijn gigantisch geweest. Niet alleen de Nederlandse economie, de schatkist en uw eigen portomonnee werden getroffen, maar ook de financiële sector zelf. Financieel geograaf Ewald Engelen houdt daarvoor een specifieke groep aansprakelijk en betiteld ze in zijn nieuwe boek als ‘de schaduwelite’. Een hecht netwerk van bankiers, advocaten, trustboeren, lobbyisten, toezichthouders en een enkele verdwaalde politicus dat door te framen, te verdraaien en te verzwijgen alles zoveel mogelijk bij het oude probeert te laten: de tijd vóór 2008.

Schaduweliteweb

Engelen hakt de situatie rondom de crisis treffend in tweeën: voor en na de zondeval. In het eerste deel analyseert hij onder andere het Holland Financial Centre (HFC), de informele lobbygroep voor de financiële sector. Hij komt tot de conclusie dat er daar sprake is geweest van financieel wangedrag, vriendjespolitiek en onkunde. Engelen ziet het HFC als het knusse clubhuis van de elite. In het tweede deel komen bekende termen aan bod: de onderzoekscommissie De Wit, Basel I, II en III en het schaduwbankieren. Hij reconstrueert wat er toen in de hoofden van de schaduwelite moet hebben afgespeeld en constateert dat de Gouden Eeuw-mentaliteit, waarbij Nederland het exportland bij uitstek is, nog altijd leeft bij deze groep. Leugens en halve waarheden voeren de boventoon en de hoofdrolspelers die hier aansprakelijk voor zijn, worden met naam en toenaam genoemd.

Engelen stelt in de inleiding van zijn boek dat hij geen oplossing geeft voor een betere financiële wereld. Maar het bewustzijn onder burgers moet wel aangewakkerd worden. Daarom moedigt hij de lezer aan om de confrontatie met hebzuchtige bankiers, falende toezichthouders en zwijgende politici aan te gaan.
Lara Tanke
www.managementboek.nl

Gratis geld voor iedereen

20 oktober 2014 · Categorieën: Publicaties

Ageren tegen de status quo
We leven in tijden waarin bijbelse visioenen uitkomen. Netvliesimplantaten geven blinde mensen weer gedeeltelijk zicht en elke mond kan worden gevuld. Maar echte vooruitgang begint bij wat de kenniseconomie niet kan produceren: wijsheid over het leven. In zijn nieuwe boek ‘Gratis geld voor iedereen’ houdt historicus Rutger Bregman (1988) een pleidooi voor ideeën die de wereld kunnen veranderen.

gratisgeld

Volgens de auteur is het probleem niet dat we het niet goed hebben, maar dat de kennis ontbreekt over hoe het beter kan. Want ondanks dat we eten hebben, een dak boven ons hoofd, onderwijs en al hetgeen wat voor mogelijk wordt gehouden, zijn we niet gelukkig. Het boek neemt de lezers mee door de geschiedenis en laat hen kennis maken met ideeën die tegen de tijdgeest ingaan. Hij pleit voor het openstellen van grenzen, de invoering van het basisinkomen, een werkweek van 15 uur, een ander belastingstelsel en het uitroeien van armoede. Bregman schetst utopieën die niet afgerond zijn, maar waarin de verbeeldingskracht en de hoop levend en actief zijn. Originaliteit is een obsessie van deze tijd, maar daar laat Bregman zich niet door leiden. Er wordt niets gezegd wat nog niet eerder is aangekaart. De synthese, de timing en toepassingen van oude ideeën op nieuwe uitdagingen, die zijn origineel.

‘De moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude,’ zei John Maynard Keynes (1838 – 1946) en Bregman opent daarvoor deuren. Zekerheden zijn uit den boze, het stellen van vragen en het opperen van opties de nieuwe maatstaaf.
Lara Tanke
www.rutgerbregman.nl,www.decorrespondent.nl

De Afluisterstaat

16 juni 2014 · Categorieën: Publicaties

afluisterstaat-lr

De NSA en de Amerikaanse spionage- en afluisterdiensten
Edward Snowden, een voormalige NSA-systeembeheerder, heeft een enorm aantal geheime documenten van de NSA in bezit. Glenn Greenwald is de journalist die samenwerkt met klokkenluider Edward Snowden en de eerste artikelen in The Guardian schrijft over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse overheid. Samen bedenken ze een strategie om de schokkende, topgeheime documenten naar buiten te brengen.

Zo wordt in ‘De Afluisterstaat’ van Greenwald duidelijk dat er bewust is gekozen om eerst te onthullen dat de NSA miljoenen Amerikanen bespioneert. Dan heb je de aandacht van de Amerikanen, volgens Greenwald. Daarna volgt de onthulling dat berichten verstuurd via Google, Facebook, Skype en andere internetbedrijven worden onderschept. Dan heb je de aandacht van de rest van de wereld. Daar bovenop komt dat enorme drama van die mysterieuze jongen (Snowden) die geheime documenten had gestolen en zijn leven in de waagschaal stelt om die geheimen te lekken. Dat is entertainment. En dat werkt volgens Greenwald. Het boek met het spannende verhaal van Snowden en Greenwald, aangevuld met nieuwe informatie over het ongekende machtsmisbruik van de NSA en niet eerder verschenen documenten, leest inderdaad als een thriller.

Greenwald is kritisch op de gevestigde media. Hij keert zich fel tegen hun gewoonte overheidskritische reportages niet te publiceren. De grootste onthullingen moeten volgens Snowden en Greenwald nog komen; het is de volgende stap in de strategie. Het debat is in ieder geval gaande. Niet alleen over wat de inlichtingsdiensten doen, maar ook over privacy, de macht van de overheid, de Verenigde Staten, en de rol van de journalistiek.
Glenn Greenwald – De afluisterstaat – Edward Snowden, de NSA en de Amerikaanse spionage- en afluisterdiensten – Lebowski 2014
Marrie de Priester
www.lebowskipublishers.nl