Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Dingen die er toe doen

28 augustus 2018 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

Het Tropenmuseum was altijd een spiegel van de wereldbol met een geografische indeling waarin elk werelddeel aan bod kwam. Deze indeling is losgelaten om plaats te maken voor universele thema’s die mensen wereldwijd verbinden, zoals afkomst en taal, religie en migratie. Eén van de nieuwe vaste tentoonstellingen is…

De oorsprong van geluk en welzijn

31 juli 2018 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

Wat maakt mensen gelukkig? Waarom moeten overheden en organisaties zich bekommeren om het welzijn van mensen? Hoe zou het beleid veranderen als welzijn het hoofddoel zou zijn? Een collectief van vijf Britse en Amerikaanse economen en gedragswetenschappers maken in ‘The origins of happiness’ duidelijk dat ze een omwenteling…

De nieuwe wildernis bij Robotanica

05 juni 2018 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

Met de intrede van robotica in de natuur lijken we getuige te zijn van een opmerkelijke transformatie en verschuiving naar een ‘nieuwe natuur’. De tentoonstelling ‘Robotanica’ in de Amsterdamse Tolhuistuin onderzoekt en identificeert de verschillende wijzen waarop robots zich zullen manifesteren in deze veranderende ecologie. Hoe kunnen robots…

Acht stappen in het veranderproces

14 februari 2018 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

Organisaties zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Want de maatschappij verandert, mensen veranderen en markten veranderen. Verandering is binnen organisaties de enige constante factor. Maar de meeste mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Daarom zijn veranderingsprocessen binnen organisaties vaak niet succesvol. Volgens de Amerikaanse bedrijfskundige John Kotter…

De sociale staat van Nederland

14 december 2017 · Categorieën: Trends onderzoeken - Auteur:

Het gaat eigenlijk best goed met Nederland. Dat is een van de meest opvallende conclusies van de tweejaarlijkse uitgave ‘De sociale staat van Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In deze publicatie brengt het SCP de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar in kaart. De kwaliteit van…