Trendslator

inloggen - aanmelden
NL  |  EN

Methode

Onderzoeksmethoden en vertaalinstrumenten

Er is een nieuw vakgebied, trend- en toekomstonderzoek, en een nieuwe industrie, de toekomstindustrie, ontstaan waarvan Trendslator een pionier is. Wij spannen ons niet alleen in om trends te onderzoeken maar ook om methoden en instrumenten te ontwikkelen waarmee trends kunnen worden vertaald naar een visie op de toekomst.

Trendpiramide

TrendpiramideDe Trendpiramide is een instrument dat helpt om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende trendniveaus. Het onderzoeken van korte termijntrends vindt plaats op basis van een inventarisatie van concrete microtrends op het gebied van producten en diensten. Daarnaast worden macrotrends op de middellange termijn in kaart gebracht. Daarbij ga je op zoek naar veranderende behoeften en gedrag van mensen in abstracte vorm. Een onderzoek naar maatschappelijke of megatrends is zinvol voor organisaties die zich richten op de lange termijn.

Visietrechter

VisietrechterDe Visietrechter is een instrument dat helpt om de toekomst dichtbij en ver weg in kaart te brengen. Hierbij worden de Trendpiramide, en de verschillende niveaus, omgedraaid. Maatschappelijke vooruitzichten worden ingezet voor het ontwikkelen van een visie op de lange termijn. Nieuwe inzichten over veranderend gedrag worden gebruikt voor het ontwikkelen van een strategie op de middellange termijn. Als laatste worden op basis van inzichten voor de korte termijn nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Toekomstvisies worden op die manier stapsgewijs getrechterd naar strategieën voor veranderend gedrag en ontwerpen voor de korte termijn.

Futuring Funnel

Futuring FunnelUit onze ervaringen blijkt dat het succesvol toepassen van trendonderzoek een gestructureerde en procesmatige aanpak vereist. De afgelopen jaren hebben wij Futuring, het onderzoeken en vertalen van trends naar een visie op de toekomst, bij organisaties als methode ingezet. In samenwerking met het Trendnetwerk nemen wij het initiatief om het onderzoeken en vertalen van trends naar concepten bij ondernemingen te organiseren en te begeleiden. Dit proces heet Futuring Funnel omdat trends worden getrechterd naar bruikbare concepten.

Futuring Model

Futuring ModelHet Futuring Model van Trendslator biedt een holistische aanpak voor het onderzoeken en vertalen van trends. De verschillende onderdelen van het iteratieve proces worden achtereenvolgens en in samenhang met elkaar doorlopen. De zes verschillende gebieden van het model zijn Investigating, Researching, Selecting, Translating, Creating en Implementing. Het toepassen van het Futuring Model leidt tot voortdurende creatie en innovatie op basis van trends en de toekomst van ondernemen en organiseren, produceren en consumeren.

Futuring Proces

Futuring ProcesInnovatie op basis van trends als ‘roadmap’ voor de toekomst van uw onderneming of organisatie vereist richtlijnen op basis van ervaringen opgedaan in de praktijk van Trendslator. Het Futuring Proces laat de zes vragen zien die tijdens het creatie- en innovatietraject moeten worden beantwoord. Deze vragen structureren het proces en bieden richtlijnen voor de uitkomsten en resultaten.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact