Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Dingen die er toe doen

28 augustus 2018 · Categorieën: Trends en toekomst - Auteur:

Het Tropenmuseum was altijd een spiegel van de wereldbol met een geografische indeling waarin elk werelddeel aan bod kwam. Deze indeling is losgelaten om plaats te maken voor universele thema’s die mensen wereldwijd verbinden, zoals afkomst en taal, religie en migratie. Eén van de nieuwe vaste tentoonstellingen is ‘Things That Matter’ over voorwerpen van grote betekenis die nauw verbonden zijn met actuele maatschappelijke vraagstukken. Tien verschillende ruimtes zijn gevuld met producten die antwoorden geven op vragen als: Wanneer is cultuur van jou? Wanneer voel jij te huis? Waar geloof jij allemaal in? Wat betekent taal voor jou? En waar kom jij voor op?

De tentoonstelling is een feest voor het oog. De rijkdom van verschillende culturen wordt gevierd met gebruiksvoorwerpen voor dagelijks gebruik, maar ook met kunstzinnige voorwerpen voor rituele, traditionele of religieuze toepassingen. De eerste ruimte waar je als bezoeker in terecht komt gaat dan ook over feesten, want dat doen we allemaal. In de andere ruimtes is volop aandacht voor de boosheid en het verdriet die culturele verschillen met zich mee kunnen brengen.

Bij de vraag ‘Wanneer is cultuur van jou? worden discussies op sociale media getoond over culturele toeëigening. Is het toegestaan om iets over te nemen uit een cultuur die niet van jou is? In sommige gevallen worden symbolen gebruikt door personen of bedrijven met een winstoogmerk. Wie gaat er dan eigenlijk over? Bij het onderdeel ‘Waar kom jij voor op?’ gaat het over inheemse groepen en volken die strijden voor rechten die ondermijnd worden door bedrijven, overheden of andere overheersende groepen. Vaak gaat het om land dat wordt afgenomen of vernietigd. Activisten zetten alle middelen die ze tot hun beschikking in om hun gelijk te bewijzen en recht te doen.
www.tropenmuseum.nl