Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Nieuw: kennisplatform futureday

05 februari 2019 · Categorieën: Nieuws - Auteur:

futureday is een kennisplatform voor trendonderzoek en toekomstverkenning. Het doel van futureday is de professionalisering van het vakgebied door de uitwisseling van kennis en ervaringen. De initiatiefnemers van futureday streven ernaar om de praktijk van experts op het gebied van trendverkenning te verbeteren, hun kennis te verdiepen en hun ervaringen bij elkaar te brengen.

WAAROM Het werk van professionals die onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden is heel erg zichtbaar. Zij noemen zich trendwatcher, forecaster, futurist, toekomstpsycholoog, -verkenner of innovatiestrateeg. Wat het resultaat is van hun werkzaamheden is echter veel minder duidelijk.

WIE futureday is bedoeld voor experts op het gebied van trendonderzoek die ervaring hebben als adviseur voor organisaties. En futureday is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij ondernemingen, organisaties of overheden en daar verantwoordelijk zijn voor toekomstverkenningen en trendtoepassingen.

HOE Verworven kennis en opgedane ervaringen op het gebied van trendverkenning en toekomstonderzoek kunnen helpen om ons beter voor te bereiden op wat komen gaat. Daarnaast kunnen succesvolle praktijkvoorbeelden helpen om de kansen en mogelijkheden die zich voordoen beter te benutten.

WAT Op de agenda van futureday staan: het verzamelen van praktijkvoorbeelden door het houden van interviews met ervaringsdeskundigen, het delen van deze kennis op deze website en het organiseren van bijeenkomsten voor vakgenoten om kennis met elkaar te delen en samen te werken.
Meer weten? Kijk op www.futureday.nl. Of stuur een bericht naar hello@futureday.nl.