Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

Toekomstverkenning is een sociaal proces

19 maart 2019 · Categorieën: Nieuws - Auteur:

In gesprek met Hans Peter Benschop, van 2009 tot 2019 directeur van Trendbureau Overijssel.

Trendbureau Overijssel is ontstaan door een statenmotie, een motie die is aangenomen in de Provinciale Staten van Overijssel. De leden vonden het belangrijk dat goede besluiten voor de lange termijn zouden kunnen worden genomen. Benschop: ‘Het was de politiek die de wens van verkenningen naar de lange termijn had. Dat verwachten mensen niet. Ze denken dat politici alleen tot de volgende verkiezingen denken. Dat is in mijn beleving niet zo.’ De motie hield in dat er toekomstverkenningen moesten worden uitgevoerd die niet alleen bedoeld zouden zijn voor de politiek in de provincie maar voor heel Overijssel – dus ook voor gemeenten, instellingen en organisaties – om een gezamenlijk beeld van de toekomst te kunnen maken.

De onderzoeksopgave heeft betrekking op zogenaamde vitale coalities: de organisaties waarmee de provincie samenwerkt op het gebied van landbouw, energie, wonen, zorg en dergelijke, zoals wooncorporaties en zorginstellingen. De opgave is heel vrij. Er is wel een inhoudelijke aansturing door een programmaraad die ook verantwoordelijk is voor de verkenningen. De provincie is niet vertegenwoordigd in deze raad. Benschop: ‘Het Trendbureau Overijssel zou een buitenboordmotortje moeten zijn dat het beleid confronteert met ontwikkelingen.’ Het trendbureau is onafhankelijk. Soms komt er vanuit de politiek een suggestie voor een onderzoeksonderwerp.
Lees verder op www.futureday.nl.
futureday is een kennisplatform voor trendonderzoek en toekomstverkenning.