Trendslator

inloggen - aanmelden

Trendslog

De onbewoonbare aarde

10 april 2019 · Categorieën: Publicaties - Auteur:

‘Het is erger dan je denkt, veel erger.’ Dat zijn de woorden van de Amerikaanse journalist David Wallace-Wells, auteur van ‘De onbewoonbare aarde’. Voor zijn boek las hij wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering, volgde hij de nieuwsberichten over natuurgeweld, bestudeerde hij de scenario’s van de Verenigde Staten en bekeek hij het resultaat van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zijn conclusie? Klimaatverandering wordt het alles overheersende onderwerp van deze eeuw. De wereld wordt steeds instabieler en onaangenamer en niemand kan zich aan de gevolgen ervan onttrekken.

Volgens Wallace-Wells zijn er drie belangrijke misvattingen over klimaatverandering. Ten eerste de snelheid waarmee klimaatverandering zich voltrekt. Dat is geen langzaam proces. In de afgelopen drie decennia hebben we de helft van alle broeikasgassen op aarde uitgestoten. De tweede misvatting is de omvang van de klimaatverandering. Het gaat daarbij niet alleen om de stijging van de zeespiegel. De gevolgen van klimaatverandering zijn overal ter wereld merkbaar en beïnvloeden alle onderdelen van ons leven. Daarom moet we elk aspect van het moderne leven opnieuw inrichten. Iedereen krijgt te maken met zowel de gevolgen als het aanpakken van de oorzaak. En als derde de hevigheid. Wallace-Wells: ‘Een temperatuurstijging van twee graden is veel te optimistisch. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar hoe de wereld eruitziet bij twee tot vier graden opwarming.’

‘We hebben de mensheid binnen één generatie aan de rand van een catastrofe gebracht, en nu hebben we één generatie de tijd om die ramp te voorkomen. Dat is een ongekende existentiële crisis, een morele uitdaging op theologische schaal. Dat aspect is tot nu toe onderbelicht gebleven: dat onze generatie de taak heeft de wereld zoals wij die kennen te redden. We hebben allemaal onze rol. We zijn allemaal geroepen tot heldendaden.’
David Wallace-Wells – De onbewoonbare aarde – De Bezige Bij 2019
www.debezigebij.nl